ผู้บริหารของเรา


นายคำนวณ ทองมาก
ผู้อำนวยการ

 
 
 

เมนู

  ประวัติโรงเรียน
  ข้อมูลครู
  ข้อมูลนักเรียน
  โครงสร้างหลักสูตร
  แผนผัง/ทางมาโรงเรียน

  วิสัยทัศน์/พันธกิจ

  กิจกรรมนักเรียน
  ประชาสัมพันธ์

  ความภาคภูมิใจ

 
 
 

กิจกรรมเพื่อรองรับการประเมินโรงเรียนในฝัน

 
 
 
 
 
     

                                                  กิจกรรม   

 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพระพร กิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ และมีการแสดงของนักเรียน มีนักเรียนและผู้ปกครอง มาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน
๒๗ มิถุนายน  ๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด โดยมี       ผอ.คชา  ชั้นไพบูลย์ เป็นประธานเปิดงาน มีการแสดงนิทรรศการประวัติ ผลงานสุนทรภู่ และกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด พร้อมกันนั้นมีกิจกรรมการประกวดวาดภาพ คัดลายมือ อ่านทำนองเสนาะ แฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ ประกวดแฟนซีคู่ซี้พระอภัยมณี กิจกรรมจับไข่สุดสาครและอื่นๆอีกมากมาย
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔  ในโอกาสนี้มีผู้มีจิตศรัทธาและคณะกรรมการสถานศึกษา  มามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนด้วย

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงเป็น         เจ้าภาพจัดงานวันวิชาการ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายมิตรสัมพันธ์ มีสมาชิกรวม ๑๐ โรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต๑ ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์ เป็นประธานเปิดงาน คณะครูและนักเรียนร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนและจัดแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง เข้าร่วมงาน  "เปิดพรมแดนความรู้ ลดช่องว่าง สร้างโอกาส    ทางดิจิทัล" เพื่อเป็นของขวัญวันเด็ก ๒๕๕๔   จาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)และ    บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด(มหาชน) ได้สนับสนุน  การจัดทำสารานุกรมออนไลน์ภาษาไทย ณ  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ๗  มกราคม  ๒๕๕๔

  คำขวัญวันเด็กจานายกรัฐมนตรี

 "   รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ"

 

๗ มกราคม ๒๕๕๔โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๔ เด็กๆทุกคนมีความสุขสนุกสนานได้รับของขวัญวันเด็กจากผู้ใหญ่ใจดีมากมาย

๘ มกราคม ๒๕๕๔ นักเรียนร่วมกิจกรรมวันเด็ก       แห่งชาติ ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีและเทศบาลเมืองบ้านบึง ได้จัดขึ้นเพื่อฉลองวันเด็ก

วันที่  ๑๐  ธันวาคม ๒๕๕๓ คณะนักเรียน ป.๕- ๖ ทัศนศึกษา นิทรรศการ และการสาธิตงานช่างสิบหมู่ จากกรมศิลปากร ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา  ชมโลกใต้น้ำ(Under  water World) และร่วมเชียร์กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ ที่สนามวอลเลย์บอลโรงเรียนเมืองพัทยา ๘

วันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓                                     คณะครู ๓ ท่านและตัวแทนนักเรียน ๖ คน เข้าอบรมในโครงการบรีส ป.ปลาย เปลี่ยนโลก "เปลี่ยนแปลง  สังคมเด็กประถมก็ทำได้" ณ โรงแรมมวกเหล็กพารา ไดส์ รีสอร์ท  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี เพื่อจุด ประกายความคิด   จิตสาธารณะ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยูนิลีเวอร์ไทยจำกัด

วันที่ ๑๔  กันยายน ๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง    (อำนาจคณูปถัมภ์) เป็นเจ้าภาพแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์  โรงเรียนเครือข่ายมิตรสัมพันธ์ จำนวน ๑๐ โรงเรียน
วันที่  ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ แกนนำนักเรียนและแนวร่วม ในโครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก "เปลี่ยนแปลงสังคม เด็กประถมก็ทำได้"  จัดกิจกรรมครั้งที่ ๑ " เลิกเล่นเกม มาเรียนกันเถอะ" โดยเล่นเกมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อแก้ปัญหาเพื่อนๆติดเกม มีพี่ใจดีจาก     บรีส มาให้กำลังใจ             
วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แกนนำนักเรียนและแนวร่วม ในโครงการบรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก "เปลี่ยนแปลงสังคม เด็กประถมก็ทำได้"  จัดกิจกรรมครั้งที่ ๒      " เล่นกีฬา ดีกว่าติดเกม" โดยจัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและฟุตบอล วอลเลย์บอลและแชร์บอล โดยมีพี่ๆและผู้ใหญ่ใจบุญจากบริษัทยูนิลีเวอร์ไทย จำกัด มาร่วมเพิ่มความสุขสนุกสนานด้วย
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ที่วัดหนองบอนแดงและเทศบาลเมืองบ้านบึง
วันที่ ๑๕  กรกฎาคม ๒๕๕๓โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงจัดกิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และหล่อเทียนพรรษา โดยมีพระครูโสรัจธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดบุญฤทธยาราม เป็นประธานในพิธี
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด มีการจัดนิทรรศการและการแข่งขันทางวิชาการ
วันที่ ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านบึงเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
วันพฤหัสบดีที่  ๑๗   มิถุนายน ๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง จัดกิจกรรมไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ พร้อมมอบทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์


วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน

 

 

 


โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)  : 172  ถนนเจตต์อำนาจ  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  20170  โทรศัพท์-โทรสาร  0 - 3844 - 3705

email : anubanbanbung@hotmail.com   ผู้ดูแล website : ครูชุติมา กันตังกุล